ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแดนปลาดิบ

สินค้าเกษตรอินทรีย์ในแดนปลาดิบ เมื่อปี 2560 ความต้องการอาหารออร์แกนิกสำเร็จรูปในญี่ปุ่นมีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในกลุ่มขนมหวาน ซึ่งในปี 2560 สินค้าออร์แกนิกสำเร็จรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และมียอดขายถึง 371 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 42 พันล้านเยน อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจนถึง 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 44 พันล้านเยน ในปี 2565 เมื่อนำมาคำนวณหาค่าอัตราเติบโตแบบทบต้นโดยเฉลี่ยต่อปี (Compound Average Growth Rate :CAGR) อย่างไรก็ตามมูลค่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในกลุ่มขนมหวานของปี 2560 มีการเติบโตมากที่สุด โดยมูลค่าสูงถึงร้อยละ 4 หรือประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 400 ล้านเยน ทั้งนี้ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในกลุ่มขนมหวานได้เริ่มจากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตออร์แกนิก ซึ่งอยู่ในรูปแบบ bean to bar (การแปรรูปมาจากเมล็ดโกโก้เต็มเมล็ดโดยไม่มีส่วนผสมของไขมันชนิดอื่นนอกจากของเมล็ดโกโก้ (cocoa butter) ผสม) อย่างไรก็ตามปัจจุบันในตลาดญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของมูลค่าอาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร เป็นสัญญาณว่าอาหารประเภทออร์แกนิกยังคงเป็นมีต้องการในผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากผู้บริโภคขาดความรู้ในการแยกแยะระหว่างสารเติมแต่งในอาหาร และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเติบโตที่ไม่ขยายตัวรวดเร็วนัก ที่มา : Foodnavigator.com สรุปโดย : มกอช.