ตลาดDigitalGift ในญี่ปุ่น

Digital Gift หมายถึงของขวัญในรูปแบบดิจิตอลที่ สามารถส่งให้ผู้รับได้ผ่านโปรแกรมเมสเซนเจอร์ต่างๆ อาทิ LINE Facebook รวมทั้ง emailเป็นต้น ของขวัญจะถูกส่งเป็นลิงค์ URL โดยหลังจากผู้รับคลิก รับของขวัญแล้วจึงสามารถเข้าไปเลือกสินค้าจาก รายการสินค้าที่ปรากฏตามจํานวนที่ผู้ให้บริการได้ทํา ข้อตกลงกับผู้ผลิตแต่ละรายไว้ Digital Gift สามารถจําแนกได้ 3 ประเภทคือ 1) ของที่สามารถแลกได้ตามร้านสะดวกซื้อ 2) Gift Code หรือ เลขรหัสที่ให้ลูกค้านําไปแจ้งเพื่อแลกเป็นสินค้า/บริการ/มูลค่าเงิน โดย gift code จะได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถนําไปแลกเป็นสินค้าได้ตามร้านค้าที่ให้บริการ หรือบางกรณีผู้รับจะได้ gift code ที่สามารถ แปลงเป็นเงินอิเล็คทรอนิคส์ (e-money) หรือ point เพื่อนําไปแลกซื้อสินค้าตามมูลค่าที่ได้รับตามร้านค้าต่างๆ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ gift card เช่น Amazon gift card, iTunes gift card เป็นต้น3)สินค้าในcatalogของขวัญที่ส่งมาพร้อมกันสินค้าที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นสินค้าบริโภค card เป็นต้น 3) สินค้าใน catalog ของขวัญที่ส่งมาพร้อมกัน สินค้าที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นสินค้าบริโภค ทั่วไปที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ เช่น กาแฟ, เค้ก, ไอศกรีม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ digital gift ได้เริ่มนําสินค้าหลายประเภทเข้ามาทําการตลาดเพื่อเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มสินค้าที่ให้บริการมากขึ้น เช่น เนื้อสด ผัก ผลไม้ หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงมีการบริการจัดส่งถึงที่อยู่ตามที่ผู้รับกรอกลงไปหลังได้รับของขวัญ… ข้อมูลฉบับเต็มตามไฟล์แนบ (Marketing Report From Tokyo December2018 โดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว )

ไฟล์ที่แนบมาขนาด
digital_gift_in_japan.pdf371.64 KB