น้ำตาลและสารให้ความหวาน

น้ำตาลและสารให้ความหวาน

น้ำตาลไอซิ่งออร์แกนิก

เหมาะสำหรับทำขนมหรือ เบเกอรี่ออร์แกนิก เพื่อให้มั่นใจว่า คุณที่รักจะได้รับความหวานที่บริสุทธิ์ ปราศจากสารเคมีและสิ่งเจอปนต่างๆ บรรจุ 452 กรัม (1 ปอร์น) และ ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม

สารให้ความหวาน

- น้ำตาลทรายแดงออร์แกนิก

- น้ำตาลทรายสีรำออร์แกนิก

- น้ำตาลทรายขาวออร์แกนิก ตรา ซวอฟ

น้ำตาลฟรุกโตสอินทรีย์

 

Organic Fructose syrup is GMO free and being organic at its origin. This product is clear almost colorless to pale yellowish liquid, none sediment, sweet taste, none crystallize, none odor from fermentation and none turbidity.

Certification: BioAgriCert

น้ำตาลกลูโกสอินทรีย์

 

Organic glucose syrup is GMO free and being organic at its origin. This product is clear almost colorless to pale yellowish liquid, none sediment, sweet taste, none crystallize, none odor from fermentation and none turbidity

Certification: BioAgriCert

 

น้ำตาลมอลโตรเด็กทรินผงอินทรีย์

Organic tapioca moltodextrin is GMO free and being organic at its origin. It is free flowing white powder, extremely bland in taste and water soluble.

น้ำตาลทรายแดงอินทรีย์

 

Organic Brown Cane Sugar obtains by evaporation and successive crystallization of organic sugar cane juice.
Certification: BioAgriCert

น้ำตาลทรายขาวอินทรีย์

 

Organic White Cane Sugar obtains by evaporation and successive crystallization of organic sugar cane juice.
 
Certification: BioAgriCert