เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มสุขภาพ

ชาผู่เออร์ออร์แกนิกอัดก้อนในกล่องผ้าไหม

ชาผู่เออร์ออร์แกนิกอัดก้อนในกล่องผ้าไหม ขนาดบรรจุ 380 กรัม

ชาเขียวกู่หลานกล่องเหลือง (รสธรรมดา)

ชาเชียวกู่หลานรสธรรมดา (ไม่ขม) บรรจุในถุงชากล่องเหลือง บรรจุ 25 ซอง/กล่อง

ชาเขียวกู่หลาน (รสขม)

ชาเขียวกู่หลานรสขม บรรจุในถุงชากล่องเขียว บรรจุ 25 ซอง/กล่อง

ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (RED TEA)

ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (RED TEA) บรรจุ 50 กรัม

ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (BLACK TEA)

ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (BLACK TEA) บรรจุ 100 กรัม

กาแฟออร์แกนิก พันธุ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป คั่วกลาง

กาแฟออร์แกนิก พันธุ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป Drip Bag คั่วกลาง ขนาดบรรจุ 5 ซอง/กล่อง : ซองละ 15 กรัม

กาแฟออร์แกนิก พันธ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป คั่วเข้ม

กาแฟออร์แกนิก พันธู์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป Drip bag คั่วเข้ม บรรจุ 5 ซอง/กล่อง: ซองละ 15 กรัม

ชามัลเบอร์รี่ออร์แกนิค ผสมมะตูม (ชนิดซองชง)

บรรจุ 25 ซอง นน. สุทธิ 32.5 กรัม

ชามัลเบอร์รี่ออร์แกนิค ผสมดอกคำฝอย (ชนิดซองชง)

บรรจุ 25 ซอง นน. สุทธิ 32.5 กรัม

ชามัลเบอร์รี่ออร์แกนิค ผสมดอกกุหลาบ (ชนิดซองชง)

บรรจุ 25 ซอง นน. สุทธิ 32.5 กรัม