ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเรื่อง" การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก"

สถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญสัมมนาเรื่อง " การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก " ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน สมัคร 2 คนขึ้นไปลดเหลือ 2,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวมvat 7 %) ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/1DKtYBg0e1J2KTPG3 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณอุไร มีชู แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 E-mail : rdadmin@nfi.or.th
AttachmentSize
seminar.pdf795.45 KB