ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า : FINE FOOD AUSTRALIA 2019

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า FINE FOOD AUSTRALIA 2019 ณ International Convention Centre Sydney,Darling Harbour ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 Website: https://finefoodaustralia.com.au เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับสถานที่จัดงานจะสลับกันระหว่างนครซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ในครั้งนี้งานจัดที่ซิดนีย์ จำนวนที่เปิดรับ : 33 ราย สนใจสมัครตาม link : https://drive.ditp.go.th/Portals/0/Activity_Attachment/20181129143836_b0... *** กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครจาก คู่มือการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

***** เปิดรับสมัครถึงวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์ 025078355

AttachmentSize
fact_sheet.pdf80.96 KB
จดหมายเชิญ.pdf656.73 KB
คุณสมบัติ.pdf71.68 KB
regulation.pdf59.76 KB
application_form.pdf89.01 KB
company_profile.pdf39.06 KB