ประชาสัมพันธ์ : งานสัมมนา "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่น 2 @เชียงราย

จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ"ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การทำเฟสบุกค์ช๊อป ไลน์ @ และการนำสินค้าเพื่อเข้าจำหน่ายในตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก อาลีบาบา การใช้งานระบบการชำระเงิน PayPal รวมถึงการขนส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย และดีเอสแอล สำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่โลกออนไลน์ ในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 สถานที่ : ณ ห้อง Vista Ball Room โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย ****วันรับสมัคร : 7-25 มกราคม 2562 ( จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 150 คน ) โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พลาดไม่ได้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสู่การค้าออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ***การสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ และการฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิเช่น การสร้างร้านค้าอนนไลน์บน Facebook และ Line@ การทดลองนำสินค้าเพื่อจำหน่ายในแพลตฟอร์มระดับโลก อาลีบาบา การใช้แอพลิเคชั่นของไปรษณีย์ไทย และดีเอสแอลสำหรับการขนส่ง รวมถึงการศึกษาช่องทางการชำระเงินของ PayPal เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแบบครบวงจรออนไลน์ >>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02 346 9000 Facebook : facebook.com/nea.ditp Website : nea.ditp.go.th
AttachmentSize
schedule.pdf74.48 KB