สหกรณ์ กรีนเนท จำกัด

สหกรณ์กรีนเนทจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในระบบการค้าที่เป็นธรรม

Address: 
6 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Telephone: 
66 (0) 2 277 9380 - 1
Telephone: 
66 (0) 2 277 9653
Fax: 
66 (0) 2 277 9654