บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด

บ้านของธรรมชาติและความงามแห่งชีวิต หลากหลายด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กว่า 200 ไร่ เป็นศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต.) ศูนย์การผลิต และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาศัยวัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร พืช ผัก สมุนไพรจากธรรมชาติ / “อร่อยเพื่อสุขภาพ รสชาติถูกใจ” กับ ครัวทะเลภู ไร้สารพิษเคมี พืชผักสดจากไร่ /  บ้านพัก รีสอร์ต หลายแบบหลายบรรยากาศ แวดล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติ กิจกรรมเพื่อสุขภาวะ สร้างความสมดุลของกาย จิต และสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: 
137 ม.5 ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพท์: 
66 (0) 56 750 061 - 2
แฟกซ์: 
66 (0) 56 750 063
อีเมล: 
talaypu@khaokhonaturalfarm.com