บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

ที่อยู่: 
26/56 TPI Tower ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 213 1039
แฟกซ์: 
66 (0) 2 213 1035
อีเมล: 
prateep@tpipolene.co.th
อีเมล: 
env_engineer@tpipolene.co.th