บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด

บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางเกษตรแบบอินทรีย์คุณภาพดีให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารคุณภาพดีรายย่อย ให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดที่มั่งคงและเป็นธรรม โดยดำเนินกิจการภายใต้คอนเซ็ป community-supported agriculture หรือเครือข่ายผู้บริโภคเกื้อหนุนผู้ผลิต ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างเสริมสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกล่องผักผลไม้ส่งถึงบ้านภายใต้ชื่อ CSA Munching Box ซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้อินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายจากทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนครราชสีมา ศรีสะเกษ เชียงใหม่ จันทรบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ โดยลูกค้าที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกรับกล่องกับทางบริษัท โดยทางบริษัทจะทำการจัดส่งผักผลไม้อินทรีย์ประมาณ 6-12 ชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล ไปให้ถึงบ้านอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแล้วแต่ต้องการ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกสั่งผลิตภัณฑ์เสริมหรือ add-on เช่น ไข่ไก่, โยเกิร์ต, ข้าว และขนมปัง เพิ่มลงในกล่องได้อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแนวความคิดที่จะขยายประเภทสินค้าเพื่อรองรับตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่งออก, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารเด็กอินทรีย์

ที่อยู่: 
1940-1942 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 115 8105
โทรศัพท์: 
66 (0) 81 347 5920
โทรศัพท์: 
66 (0) 82 859 7764
โทรศัพท์: 
66 (0) 81 915 5208
โทรศัพท์: 
66 (0) 89 217 0606
แฟกซ์: 
66 (0) 2 116 9136
อีเมล: 
info@raitongorganicsfarm.com