บริษัท ฉมา แอ๊สเซ็ท จำกัด ( Chama Asset Co.,Ltd )

น้ำผักสกัด/ฟาร์มผักออร์แกนิค

ที่อยู่: 
305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม
โทรศัพท์: 
02 878 9988
โทรศัพท์: 
095 207 9544
แฟกซ์: 
02 476 9971
อีเมล: 
parinda@chamafarm.com