ซอสพริกอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์ซอสพริกอินทรีย์จากการคัดสรรพิเศษวัตถุดิบอินทรีย์จากไร่ชิตา ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ยังคงรสชาติ และคุณค่าของสินค้าทุกขั้นตอนถึงมือคุณ