อาหารปลาดุกอินทรีย์

อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอย ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ ในระบบอินทรีย์