ชามัลเบอร์รี่ออร์แกนิค ผสมดอกคำฝอย (ชนิดซองชง)

บรรจุ 25 ซอง นน. สุทธิ 32.5 กรัม