กาแฟออร์แกนิก พันธ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป คั่วเข้ม

กาแฟออร์แกนิก พันธู์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป Drip bag คั่วเข้ม บรรจุ 5 ซอง/กล่อง: ซองละ 15 กรัม