กาแฟออร์แกนิก พันธุ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป คั่วกลาง

กาแฟออร์แกนิก พันธุ์อาราบิก้า 100% กาแฟดริป Drip Bag คั่วกลาง ขนาดบรรจุ 5 ซอง/กล่อง : ซองละ 15 กรัม