ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (RED TEA)

ใบชาอบแห้ง ชาอัสสัมออร์แกนิก (RED TEA) บรรจุ 50 กรัม