งานสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ ในงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 & Natural Expo Southeast Asia 2019

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายในงาน "BIOFACH Southeast Asia 2019 & Natural Expo Southeast Asia 2019" มีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ ธุรกิจออร์แกนิคในประเทศไทย: ความท้าทาย, สถานการณ์ด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพื่อความงามและสุขภาพในประเทศไทย, Organic Market in South East Asia-Fugures and Trends,  และแนวโน้มของผู้บริโภคออร์แกนิคในประเทศไทย เป็นต้น ร่วมเสริมสร้างความรู้ การเตรียมความพร้อม และค้นหาแนวทางการพัฒนาสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอินทรีย์ไทยก้าวสู่ตลาดสากลไปกับกูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเกษตรอินทรีย์ทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ระหว่างวันที่ 11–14 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 7- 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี