โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ 101" และ "เกษตรอินทรีย์ 201"

  • warning: Creating default object from empty value in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/openwebmini/openoai/ioai/ioai.module on line 591.
  • strict warning: Non-static method flag_flag::factory_by_row() should not be called statically in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/flag/flag.module on line 1424.

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Organic 101 และ Organic 201 ระหว่างวันที 9-12 กันยายน 62 ณ KX Knowledge Exchange (BTS วงเวียนใหญ่)

หลักสูตร Organic 101 (9-10 กันยายน 62)

ใครควรเข้าอบรม? เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่สนใจเริ่มโครงการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ หรือได้เริ่มทำเกษตรอินทรีย์แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานในการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์   

เนื้อหา
• ภาพรวมเกษตรอินทรีย์โลกและไทย
• ภาพรวมตลาดในประเทศ และต่างประเทศ
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง
• การจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์และการบริหารห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์
• แนวทางการจัดการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์
• ออกแบบโครงการเกษตรอินทรีย์ขององค์กรตนเอง
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)

 

หลักสูตร Organic 201   (11-12 กันยายน 62)

ใครควรเข้าอบรม? ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่สนใจเริ่มโครงการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ หรือได้เริ่มทำเกษตรอินทรีย์แล้ว และต้องการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตขึ้น
เนื้อหา
• แนวโน้มสำคัญของเกษตรอินทรีย์ไทยและโลก
• ความเข้าใจผิดในการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์
• ความท้าทายในการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ภาคการผลิตและภาคการตลาด
• กรณีศึกษาของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์
• เกษตรอินทรีย์กับดิจิตอล
• Organic Plus and Beyond  

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)

พิเศษ!! สมาชิกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยมีส่วนลด 10%  

สมัครเข้าอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-776-3538
อีเมล admin@thaiorganictrade.com
Line: officetota