ที่อยู่: 
Room no.716, 7th floor, Phyathai Building, 31 Phyathai Road, Kwaeng Phyathai Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 640 1568
แฟกซ์: 
66 (0) 2 640 1568
อีเมล: 
bioagicert_thailand@yahoo.com