ข่าวสารสมาคม

03/04/2014
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (3 เมษายน 2557) ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยคุณพีรโชติ จรัญวงศ์ (บจ. ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท)...
25/03/2014
รายงานตลาดเกษตรอินทรีย์ประจำปีของสมาคม Soil Association ในประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นการฟื้นตัวของตลาดออร์แกนิคในอังกฤษ หลังจากติดลบมาติดต่อกัน 4 ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 ...
18/03/2014
สมาคม TOTA กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557  เวลา 9.30 น.  ณ อาคารไทยศรีประกันภัย ชั้น 29  (สถานี BTS กรุงธนบุรี)...
10/03/2014
หลังจากมีการสืบสวนในปี 2554 พบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพในอิตาลีที่ได้ทำธุรกิจฉ้อโกง นำเข้าสินค้าการเกษตรทั่วไปมาขายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ประกอบด้วยข้าวโพด 4,613 ตัน ถั่วเหลือง 4,246 ตัน เมล็ดทานตะวัน ...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

01/07/2013
สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic ...
13/07/2011
ในปี พ.ศ. 2552-53 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทยโดยภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ...
14/06/2011
ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ"...