ข่าวสารสมาคม

17/05/2019
จากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค Biobarometer Switzerland 2018 ของสถาบันวิจัยด้านการทำ การเกษตรอินทรีย์ (FiBL) ที่ได้สุ่มสำรวจผู้บริโภคชาวสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 500 คน เผยว่า ตลาดสินค้า...
15/05/2019
สสว. ร่วมกับ มข. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเวทีสัมมนาระดับอาเซียน "Global Digitalization Model for Micro Enterprises" ???? ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์...
13/05/2019
DITP เรียนเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับคำปรึกษา ในงานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Jupiter 12 และ 13...
13/05/2019
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น – Functional Food in Taiwan ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/04/2019
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
20/02/2019
หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย...