ข่าวสารสมาคม

21/03/2019
“The S-curve SMEs“ หลักสูตร Digital Branding Bootcamp หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง “อัตลักษณ์” ที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ SMEs ที่จะพาคุณเจาะลึกไปในทุกมิติของคำว่า Branding...
20/03/2019
สถาบันอาหารขอเชิญท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)...
19/03/2019
กล้วยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นจะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษ ซึ่งควรใช้วิธีปลกูที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง >>>ปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น...
18/03/2019
บริษัท Minato Pharmaceutical Co., Ltd. ผู้ผลิตน้ำผักสกัด (อาโอะจิรุ) ได้ผลิต Purée ที่ทำจากข้าว มีกลุ่มเป้าหมายคือเพิ่มแคลอรี่ให้กับนักกีฬำ โดยวัตถุดิบที่น้ำมาใช้ในการผลิตมีเพียง "ข้าว"และ"น้ำ"...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

20/02/2019
หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย...
19/02/2019
Bigbasket.com หนึ่งในตลาดออนไลน์สินค้าอาหารของอินเดียได้นำสินค้าเพื่อสุขภาพเข้ามาจำหน่ายในแพล็ตฟอร์มจากเดิมที่เป็นเพียงการขาย ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบประกอบอาหารทั่วไป จากการวิจัยของบริษัท Supermarket...