ข่าวสารสมาคม

06/11/2018
“พาณิชย์”ขอความร่วมมือสถานทูตอังกฤษ ทำโครงการศึกษานำ Blockchain มาใช้ในภาคธุรกิจของไทย 2 โครงการ “จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการชำระเงินในการส่งออก” พร้อมนำร่องร่วมมือกับเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้...
06/11/2018
“พาณิชย์”เผยสหภาพยุโรปออกประกาศสินค้าเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่ กำหนดวัตถุดิบและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต การปิดป้ายฉลากสินค้า และเงื่อนไขการนำเข้าและการวางจำหน่าย...
21,209 visitors from 41 countries and 399 exhibitors from 14 countries
06/11/2018
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.2561 ณ...
งาน Thaifex 2018	วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561   ณ Impact Hall 1
05/11/2018
งาน Thaifex 2018 วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ณ Impact Hall 1 มีสมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมใน TOTA Pavilion จำนวน 30 คูหา

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

01/07/2013
สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic ...
13/07/2011
ในปี พ.ศ. 2552-53 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทยโดยภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ...