ข่าวสารสมาคม

20/04/2015
จากการสำรวจของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สหรัฐอเมริกา (Organic Trade Association - OTA) ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อ 15 เมษายนที่ผ่านมา ตลาดออร์แกนิคในสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา...
24/09/2014
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ร่วมด้วยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท กำหนดจัดสัมมนาในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ 101" รุ่นที่ 2 (...
26/08/2014
เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ 101" รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 57 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพีรโชติ จรัญวงศ์...
01/08/2014
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารไทยศรี ชั้น 29 (สถานี BTS กรุงธนบุรี)...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

01/07/2013
สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic ...
13/07/2011
ในปี พ.ศ. 2552-53 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทยโดยภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ...
14/06/2011
ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ"...