ข่าวสารสมาคม

14/12/2018
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” 8 มกราคม 2562 - 8 มกราคม 2562 เป็นการสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนในตลาดฮ่องกง...
12/12/2018
ทุกวันนี้หากใครไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ในแวนคูเวอร์ จะเห็นได้ว่ามีสินค้าในกลุ่มซอสส าเร็จรูปสำหรับ น าไปใช้ปรุงอาหาร (ready-made cooking sauce) ให้เลือกซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย...
11/12/2018
กรมการค้าต่างประเทศเผย EU ปรับการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้เป็นสารเคลือบผิวสำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ...
11/12/2018
เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจมั่นคงในยุโรปทางด้านนภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้าหลายอย่าง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์เคมี และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/12/2018
Brand Inside เผย 3 เทรนด์ไลฟ์สไตล์คนไทยที่ยังคงมาแรงในตอนนี้ไปจนถึงอนาคต เรื่องสุขภาพยังคงมาแรงที่สุด ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มองหาอาหารออแกนิก พร้อมความพิเศษเฉพาะบุคคล...
27/11/2018
ปัจจุบันตลาดช็อปป้ิงออนไลน์ของไทยได้มีการเติบโตอย่างเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี หรือมีมูลค่าไม่ ต่ำกว่า 214,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ในขณะที่ธุรกิจการค้าปลีกแบบOffline มีการชะลอการเติบลดลง...