ข่าวสารสมาคม

30/05/2019
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย จัดงานสัมมนา/เสวนา ในหัวข้อ” โอกาสและภัยคุกคามเกษตรอินทรีย์ไทย “ ในวันพุธที่29 พฤษภาคม 2562...
28/05/2019
เริ่มแล้ว!!! งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก THAIFEX-World of Food Asia 2019 โดยปีนี้ สมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมเป็นจำนวน 26 บริษัท รวม 40 คูหา โซน Fine food ( Organic Market ) อิมแพ็ค...
17/05/2019
จากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค Biobarometer Switzerland 2018 ของสถาบันวิจัยด้านการทำ การเกษตรอินทรีย์ (FiBL) ที่ได้สุ่มสำรวจผู้บริโภคชาวสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 500 คน เผยว่า ตลาดสินค้า...
15/05/2019
สสว. ร่วมกับ มข. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเวทีสัมมนาระดับอาเซียน "Global Digitalization Model for Micro Enterprises"  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/04/2019
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
20/02/2019
หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย...