ข่าวสารสมาคม

18/12/2018
เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจมั่นคงในยุโรปทางด้านนภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้าหลายอย่าง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์เคมี และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...
11/12/2018
กรมการค้าต่างประเทศเผย EU ปรับการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้เป็นสารเคลือบผิวสำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ...
08/12/2018
APi ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธในงานจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม “APi Parade 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าดิ...
06/12/2018
แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของคนเยอรมันสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า เทรนด์สุขภาพยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง อันนําไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบ ต่าง ๆ...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/12/2018
Brand Inside เผย 3 เทรนด์ไลฟ์สไตล์คนไทยที่ยังคงมาแรงในตอนนี้ไปจนถึงอนาคต เรื่องสุขภาพยังคงมาแรงที่สุด ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มองหาอาหารออแกนิก พร้อมความพิเศษเฉพาะบุคคล...
27/11/2018
ปัจจุบันตลาดช็อปป้ิงออนไลน์ของไทยได้มีการเติบโตอย่างเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี หรือมีมูลค่าไม่ ต่ำกว่า 214,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ในขณะที่ธุรกิจการค้าปลีกแบบOffline มีการชะลอการเติบลดลง...