ข่าวสารสมาคม

18/04/2019
หลังจากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เนเธอร์แลนด์เปิดชั้นวางสินค้าปลอดพลาสติกเมื่อปีที่ผ่านมา ...
17/04/2019
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ร่างโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เสนอ...
16/04/2019
ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการค้าปลีกเครื่องดื่มออร์แกนิก 2 พันล้านรูเบิล เติบโตร้อยละ 2 • อัตราการบริโภคเครื่องดื่มออร์แกนิกยังมีสัดส่วนต่ํา •...
06/04/2019
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2019...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/04/2019
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
20/02/2019
หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย...