ข่าวสารสมาคม

14/08/2019
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Organic 101 และ Organic 201 ระหว่างวันที 9-12 กันยายน 62 ณ KX Knowledge Exchange (BTS ...
19/07/2019
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายในงาน "BIOFACH Southeast Asia 2019 & ...
30/05/2019
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย จัดงานสัมมนา/เสวนา ในหัวข้อ” โอกาสและภัยคุกคามเกษตรอินทรีย์ไทย “ ในวันพุธที่29 พฤษภาคม 2562...
28/05/2019
เริ่มแล้ว!!! งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก THAIFEX-World of Food Asia 2019 โดยปีนี้ สมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมเป็นจำนวน 26 บริษัท รวม 40 คูหา โซน Fine food ( Organic Market ) อิมแพ็ค...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

06/04/2019
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
20/02/2019
หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย...