ข่าวสารสมาคม

19/11/2018
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จะจัดให้มีให้มีกิจกรรม "Site visit : Food Pilot Plant Facilities at FI Network"...
19/11/2018
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งความคืบหน้าโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 ล่าสุดไฟเขียวผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย ...
19/11/2018
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Thailand Week 2019 , Manila Philippines ณ SMX Convention Center Hall 3-4 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3...
19/11/2018
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019 ณ ตลาดอาเซียน, เอเซียใต้ และจีน ประเทศกัมพูชา, เมียนมา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, จีน, อินเดีย, บังคลาเทศ,...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

01/07/2013
สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic ...