ข่าวสารสมาคม

18/07/2014
ขอเชิญร่วมงาน Organic...
08/07/2014
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมูลนิธสานใยแผ่นดิน/กรีนเนท กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ 101"...
07/07/2014
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับช่องทางการได้รับตราสัญลักษณ์ฟ FAIRTRADE และการซื้อขายสินค้า Fair Trade ในระดับสากล ในวันพุธที่ 23 กรกฏาคม ...
28/05/2014
ในทุกปี จะมีการจัดงาน THAIFEX – World of food ASIA โดยในปี 2557 มีการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค...

รู้จักสมาคม

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

บทความใหม่

01/07/2013
สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic ...
13/07/2011
ในปี พ.ศ. 2552-53 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทยโดยภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ...
14/06/2011
ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ"...