หน่วยงานที่น่าสนใจ

  • warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.module on line 167.
  • warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n.module on line 198.
International Federation of Organic Agriculture Movements สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นหน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศที่มีสมาชิกกว่า 700 แห่งทั่วโลก ที่เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยนวกับเกษตรอินทรีย์ www.ifoam.org