มุมไบ : แนวโน้มอาหารอินทรีย์ คาดมีตลาด 4 หมื่นล้านรูปีรองรับ: แนะผู้ประกอบการไทยศึกษาตลาดและร่วมงานแสดงสินค้า

หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standards Authority of India:FSSAI ) ได้ร่วมกับ Agricultural and Processed Food products Export Development Authority (APEDA) ของกระทรวงพาณิชย์อินเดีย ส่งเสริมการบริโภคสินค้าอินทรีย์ โดยได้ออกกฏระเบียบใหม่ให้ผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ใช้ตราสัญลักษณ์ Organic ที่ตรวจรับรองอย่างถูกต้องโดยฉลากดังกล่าวใช้ภาษาท้องถิ่นว่า "Jaivik Bharat " และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งจะครอบคลุมถึงร้านค้าที่มีชั้นวางขายอาหารอินทรีย์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอาหารอินทรีย์มากขึ้น รวมถึงการป้องกันปัญหาการปลอมแปลงและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.....(ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ )

ไฟล์ที่แนบมาขนาด
Marketinginmumai.pdf186.58 KB