แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า : นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก

การใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคจะแบ่งเป็น ๒ รูปแบบหลักอย่างชัดเจน ได้แก่ รูปแบบการใช้จ่ายแบบ ตะวันตกและการใช้จ่ายแบบจีน การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปิดประเทศของจีนในระยะหลังจะทำให้ชาวจีน ได้รับอิทธิพลในการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมจากประเทศแถบตะวันตกได้ง่ายมากขึ้น ผู้บริโภคที่มีมุมมองแบบ ตะวันตกจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารระดับไฮเอนด์ นิยมการออกไปรับประทานข้าวนอกบ้าน เข้าฟิตเนสและออกไปเที่ยวยังต่างประเทศ สำหรับผู้บริโภคที่มีมุมมองแบบจีนจะนิยมผลิตภัณฑ์ออแกนิคเพื่อสุขภาพ การรักษาโรค การท่องเที่ยวเดินป่า ไต่เขา และดูหนัง เป็นต้น….. ข้อมูลเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ >>> แหล่งที่มา https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608216774060458527&wfr=spider&for=pc
ไฟล์ที่แนบมาขนาด
Chinese consumer trends.pdf457.03 KB