บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

จากแนวพระราชดำริของพ่อหลวงในเรื่องการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ด้วยแนวคิดนี้ "ซองเดอร์"จึงมุ่งมั่น คัดสรรธัญพืชเต็มเมล็ดจาก "เกษตรอินทรีย์" มาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ปรุงรสด้วยสูตรตำรับพื้นบ้านของไทยผ่านกระบวนการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน สะอาด ปลอดภัยและไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอาการบุญที่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจยั่งยืนตลอดไป

ที่อยู่: 
129 ม.1 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 , ที่ติดต่อ: 48/55 ซ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 527 3099
แฟกซ์: 
66 (0) 2 527 8847
อีเมล: 
xongdur@xongdur.com