บริษัท ไทยออแกนนิกฟู้ด จำกัด

ที่อยู่: 
976/17 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 641 5366 - 70
แฟกซ์: 
66 (0) 2 641 5365
อีเมล: 
thaiorganicfood@gmail.com