บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด

กะทิอินทรีย์

ที่อยู่: 
39/16 หมู่ 3 ต. หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 
66 (0) 38 799 101 - 3
แฟกซ์: 
66 (0) 38 799 100
อีเมล: 
organic.info@meritfood.co.th
อีเมล: 
organic.sales@meritfood.co.th