บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่: 
18/4 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน, จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 811 5201 - 3
แฟกซ์: 
66 (0) 2 420 6078
อีเมล: 
peatcake@gmail.com
อีเมล: 
info@healthymate.com