บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

ที่อยู่: 
36 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 540 3595
แฟกซ์: 
66 (0) 2 540 0397
อีเมล: 
info@cpp.co.th
อีเมล: 
chat@sea-organic.com