บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด

ที่อยู่: 
77/119 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 440 0040
แฟกซ์: 
66 (0) 2 440 0077
อีเมล: 
vatcharee@zolito.com