บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด

 ที่ไร่ชิตา.....จากพื้นดินที่รกร้างบวกความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ได้พลิกฟื้นสภาพธรรมชาติของไร่ และปลูกผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่คงคุณค่าอาหารไทย และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้บริโภค สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ที่อยู่: 
299 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์: 
66 (0) 53 555 248
แฟกซ์: 
66 (0) 53 555 249
อีเมล: 
chitaorganicfood@gmail.com
อีเมล: 
sales3.chita@gmail.com