บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

กาแฟ

ที่อยู่: 
176 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 933 9451
แฟกซ์: 
66 (0) 2 933 6508
อีเมล: 
t.saensuk@gmail.com
อีเมล: 
theerasit@greennet.or.th