บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ที่อยู่: 
98/38 หมู่ 2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 
66 (0) 2 156 9514
แฟกซ์: 
66 (0) 2 156 9515
อีเมล: 
sales@foodlenoodle.com
อีเมล: 
vipada@foodlenoodle.com