บริษัท ไทยลาฮู กาแฟและชา จำกัด

ดอยปู่หมื่นเป็นสถานที่ปลูกกาแฟและชาออร์แกนิก ด้วยความที่เป็นคนชอบรักในการดื่มกาแฟและชาออร์แกนิกปลอดสาร เราจึงได้ปลูกกาแฟและชาออร์แกนิกและส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกกาแฟและชาเพื่อเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านให้เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ผลผลิตที่ได้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และการจัดงานเสริมช่วยพัฒนาเป็นการช่วยเหลือ โดยดารรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้

ที่อยู่: 
613 ม. 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์: 
66 (0) 53 451 070
โทรศัพท์: 
66 (0) 81 033 9273
แฟกซ์: 
66 (0) 53 451 070
อีเมล: 
supachokcoffee@gmail.com