ข้าวกล้อง / ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

  • warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.module on line 167.
  • warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n.module on line 198.

ข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรด ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและมาตรฐานแฟร์เทรด จากเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดยโสธร