ชาเขียวกู่หลาน (รสขม)

ชาเขียวกู่หลานรสขม บรรจุในถุงชากล่องเขียว บรรจุ 25 ซอง/กล่อง