ชาเขียวกู่หลานกล่องเหลือง (รสธรรมดา)

ชาเชียวกู่หลานรสธรรมดา (ไม่ขม) บรรจุในถุงชากล่องเหลือง บรรจุ 25 ซอง/กล่อง