ชาผู่เออร์ออร์แกนิกอัดก้อนในกล่องผ้าไหม

ชาผู่เออร์ออร์แกนิกอัดก้อนในกล่องผ้าไหม ขนาดบรรจุ 380 กรัม